אתר חדשות חרדי

למרות שרבים סבורים כי העדה החרדית היא שמרנית הם אימצו את טכנולוגיית התקשורת והקימו אתר חדשות חרדי אשר פונה אל המגזר שלהם.. ניתן לראות, כי מעמד הביניים של המגזר החרדי, נוטה לתרבות מערבית ומודרנית, היות ומעמד זה, חי בהיברידיות תרבותית. למרות שמגזר זה, נחשב כציבור החרדי, הוא עדיין צורך את התרבות המערבית. המגזר החרדי נכון להיום, ניזון מכלי התקשורת המקובלים ולא מהתקשורת החרדית והשימוש באינטרנט מקובל אף הוא.

כבר לפני כשלוש שנים, התקשורת החרדית, הייתה הזירה המרכזית להתמודדות חברתית וערכית בין ההנהגה הרבנית והפוליטית אשר ביקשה לשמור על גישה שמרנית ומסורתית ולבין חלק מהמגזר החרדי, אשר ביקש לאמץ גישת חיים בעלת פתיחות לחברה הישראלית והטכנולוגיה המתקדמת, תטך אימוץ של טכנולוגיית תקשורת חדשה כאשר אחת מהן היא הקמת אתר חדשות חרדי הפונה למגזר זה.

התקשורת החרדית התרחבה בשנים האחרונות

אנו עדים לכך, כי התקשורת החרדית, התרחבה בשנים האחרונות בכל ערוצי המדיה. והיא כוללת למעלה מ-4 עיתונים יומיים ומקומונים. גם שבועונים וירחונים ניתן למצוא במגזר זה וחדשות וכן עדכונים שנכתבים באמצעות אתר חדשות חרדי. למעשה, התמונה הכוללת הינה לגבי שינויים מרחיקי לכת שנראים בשנים האחרונות במגזר החרדי. החברה החרדית, צועדת לעתיד ישראלי יותר, כאשר מצד שני היא שומרת על המאפיינים החרדים. זוהי המשימה של החברה בישראל והיא מוכנה לעשות הכול, על מנת לאפשר לחרדים להתפתח באופן חיובי, תוך שמירה על המאפיינים הייחודיים של מגזר זה.

האתגרים של המדיה החרדית החדשה

לאחרונה, אנו חווים פריחה בכל  הקשור למדיה החרדית. גם חדירת הטלפונים החכמים, היא זו שתרמה להתפתחות של התקשורת החרדית אשר כוללת גם אתר חדשות חרדי ומעודכן בכל יום. גם הפייסבוק, גרם לשינוי פניה של התקשורת החרדית והמגזר מעורה יותר במה שקורה גם מחוץ לשכונות  החרדיות. אם בעבר התקשורת החרדית נהגה לדון רק בספרות החרדית, בחינוך החרדי או במוסיקה והתעסקה יותר נול הנושא "אנחנו מול הם" היום כבר ניתן לראות שינוי גישה, כאשר הציבור החרדי, נוטה להתעניין גם בכל מה שקורה בחברה המודרנית.