מהן תקנות ביטוח בריאות קבוצתי?

תקנות ביטוח בריאות קבוצתי נקבעו על מנת שנוכל לשמור על עניין כל המבוטחים תוך הבטחת כיסוי נאה לכל המבוטחים. במקרים שונים, התנאים של ביטוח בריאות קבוצתי, כמו זה שתוכלו לראות בלחיצה בקישור זה, הם יותר רחבים מהתנאים של ביטוח בריאותי פרטי.

תקנות התקשרות

כחלק מהתקנות של ביטוח בריאות קבוצתי, יש לשמור על התקנים בנוגע לענייני ההתקשרות. כלומר, מי בעצם רשאי לתקשר בנוגע לחוזה הביטוח בשם הקבוצה? הרשאי לתקשר יהיה אחד שיפעל רק לטובת המבוטחים. בנוסף, אסור שיהיה להם טובות הנאה מעצם היותם בעלי פוליסה. ניתן לתקשר בשם הקבוצה רק לאחר קבלת אישור מהמפקח. על מנת להצטרף ולקחת חלק בביטוח הקבוצתי חייבת להיעשות תוך הסכמה של המבוטח. ההסכמה צריכה להיות מתועדת ומפורשת, גם אם מדובר בהסכמה בנוגע לבן הזוג או הילדים של המבוטח. כאשר מדובר בחידוש הביטוח, לא תידרש הסכמה בשנית. על מנת למנוע הפליה בין המבוטחים, הביטוח יהיה שווה בין כל המבוטחים ויקבעו רק על פי סיכון ביטוחי הכולל גיל ומין.

תקנות ביטוח בריאות קבוצתי

חוזים ושינויים

במידה והמבוטח ידרוש בכך, על המבטח לשלוח למבוטח העתק של החוזה עד 30 ימים מהיום בו ביקש המבוטח את ההעתק. במידה והביטוח עומד בפני חידוש, יש לשלוח לכל המבוטחים בקבוצה הודעה מפורטת המכילה את כל השינויים. ההודעה תישלח כ30 ימים לפני היום בו אמור להתבצע החידוש. במידה ומדובר על התחלת תהליך גבייה, המטבח צריך להודיע למשלם על התחלת הגבייה. ההודעה צריכה להימסר בשלושת החודשים המתרחשים לפני תחילת תהליך הגבייה. במידה ולא התבצעה הסכמה של אחד המבוטחים, על המבוטח להודיע למטבח במהלך החודשיים שהתרחשו לאחר תחילת השינוי. על המבטח לבטל את הביטוח בצורה רטרואקטיבית.

תקנות נוספות

קיימות תקנות רבות נוספות בנוגע לביטוח בריאות קבוצתי. התקנות האלו נועדו להגן על כל המבוטחים בקבוצה ולהבטיח את התנאים הטובים ביותר למבוטחים בכיסוי תאונות בחו"ל ובארץ כאחד. חשוב מאוד להיות מודעים לתקנות, על מנת שתדעו את הזכויות שלכם ואת החובות החלים עליכם במידה ואתם רוצים ליצור ביטוח בריאות קבוצתי. מומלץ להתעדכן בתקנות, הזכויות והחובות החלים עליכם, על מנת להימנע מאי נעימויות בהמשך ועל מנת ליהנות ממיטב הזכויות.