עורך דין אגודות ותפקידיו השונים

את האגודות בישראל אנחנו מכירים יותר בצורת המושבים שהוקמו בישראל במאה השנים האחרונות והם חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלנו.  חלק בלתי נפרד מהמושבים הוא גם התקנונים והחוקים שמאפשרים את קיומם ופעילותם והם נוגעים לכל היבטי החיים שלהם, מחלוקת קרקעות ונכסים Continue reading עורך דין אגודות ותפקידיו השונים